analizować


analizować
analizować {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk Ia, analizowaćzuję, analizowaćzuje, analizowaćany {{/stl_8}}– zanalizować {{/stl_13}}{{stl_8}}dk Ia {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'badać coś szczegółowo, w uporządkowany sposób, doprowadzając do wydrębnienia istotnych cech badanej rzeczy, dokonywać rozbioru na składniki elementarne': {{/stl_7}}{{stl_10}}Analizować rozwój wydarzeń. Analizować czyjeś zachowanie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'badać za pomocą odpowiedniej aparatury skład (jakościowy i ilościowy) substancji' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • analizować — ndk IV, analizowaćzuję, analizowaćzujesz, analizowaćzuj, analizowaćował, analizowaćowany 1. «dokonywać analizy myślowego wyodrębniania cech; badać, roztrząsać» Analizować sytuację, stosunki. Analizować swoje uczucia. 2. «dokonywać analizy badania …   Słownik języka polskiego

  • lupa — 1. Brać, wziąć kogoś, coś pod lupę «rozpatrywać, rozpatrzyć coś bardzo dokładnie, drobiazgowo, analizować czyjeś postępowanie»: Prócz organizacyjnych manipulacji i ubeckich szykan w młodych uderzała wyraźnie zaostrzona cenzura. Ich teksty brano… …   Słownik frazeologiczny

  • rozłożyć — 1. Rozłożyć coś na czynniki pierwsze «analizować coś w sposób przesadnie drobiazgowy»: Cały szwadron przyjaciółeczek czeka na nią w kawiarni, gdzie chętnie rozłożą na czynniki pierwsze całe jej życie emocjonalne. Cosm 9/1999. 2. Rozłożyć ręce,… …   Słownik frazeologiczny

  • rozkładać — 1. Rozłożyć coś na czynniki pierwsze «analizować coś w sposób przesadnie drobiazgowy»: Cały szwadron przyjaciółeczek czeka na nią w kawiarni, gdzie chętnie rozłożą na czynniki pierwsze całe jej życie emocjonalne. Cosm 9/1999. 2. Rozłożyć ręce,… …   Słownik frazeologiczny

  • włos — 1. Ani o (na) włos «ani trochę»: (...) możemy jeszcze pogadać! Choć jak panowie widzą, te rozmowy ani o włos nie zmieniły i nie zmienią moich poglądów. P. Krawczyk, Plamka. Nie zbliżyły się ze sobą ani na włos i właściwie jedno jest wiadome –… …   Słownik frazeologiczny

  • analizowanie — n I rzecz. od analizować …   Słownik języka polskiego

  • atomizować — ndk IV, atomizowaćzuję, atomizowaćzujesz, atomizowaćzuj, atomizowaćował, atomizowaćowany 1. «rozdrabniać, rozdzielać coś na drobne elementy; przesadnie, drobiazgowo analizować coś» Atomizująca koncepcja. 2. techn. «rozpylać ciecz na drobne… …   Słownik języka polskiego

  • czworo — D. czwororga, CMs. czwororgu, N. czwororgiem «liczebnik zbiorowy odpowiadający liczbie 4, używany w odniesieniu do osób różnej płci, dzieci i młodych zwierząt oraz do przedmiotów o nazwie używanej tylko w liczbie mnogiej» Czworo sań. Dwadzieścia… …   Słownik języka polskiego

  • drobiazgowo — «w sposób wnikliwy, uwzględniając drobiazgi; szczegółowo, dokładnie, ściśle, skrupulatnie» Drobiazgowo coś omawiać, roztrząsać, analizować. Opisywać coś drobiazgowo …   Słownik języka polskiego

  • dzielić — ndk VIa, dzielićlę, dzielićlisz, dziel, dzielićlił, dzielićony 1. «wyodrębniać z większej całości jakąś część, rozkładać jakąś całość na części, grupy, dokonywać podziału, klasyfikować» Dzielić bochen chleba na kromki. Historycy literatury dzielą …   Słownik języka polskiego